عرصه امنیت زیرساخت رشد تولید در کشور است/ سربازان نقشی کلیدی و حساس در تامین امنیت پایدار در کشور دارند 
داخلی

عرصه امنیت زیرساخت رشد تولید در کشور است/ سربازان نقشی کلیدی و حساس در تامین امنیت پایدار در کشور دارند 

امیر سرتیپ دوم عباسی در جمع کارکنان وظیفه منطقه پدافند هوایی شرق ارتش با بیان اینکه عرصه امنیت زیرساخت رشد تولید در کشور است، گفت: سربازان از ارکان اصلی تامین امنیت پایدار در کشور هستند و نقشی کلیدی و حساس در این خصوص دارند.

پنج‌شنبه, 09 فروردین 1403 مدیریت
بازدید فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش از جزایر سیری، ابوموسی و تنب بزرگ
داخلی

بازدید فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش از جزایر سیری، ابوموسی و تنب بزرگ

امیر سرتیپ صباحی فرد در بازدید از مناطق پدافندی جنوب شرق کشور، توان رزم و آمادگی دفاعی یگان های پدافندی مستقر در جزایر سیری، ابوموسی و تنب بزرگ را مورد ارزیابی قرار داد.

پنج‌شنبه, 09 فروردین 1403 مدیریت
عرصه امنیت زیرساخت رشد تولید در کشور است
داخلی

عرصه امنیت زیرساخت رشد تولید در کشور است

امیر سرتیپ دوم عباسی گفت: عرصه امنیت زیرساخت رشد تولید در کشور است و در این میان نقش سربازان به عنوان رکن اصلی تامین امنیت پایدار در کشور، نقشی کلیدی و حساس است.

پنج‌شنبه, 09 فروردین 1403 مدیریت
بازدید امیر سرتیپ صباحی فرد از جزائر سه گانه(سیری، بوموسی و تنب بزرگ)
داخلی

بازدید امیر سرتیپ صباحی فرد از جزائر سه گانه(سیری، بوموسی و تنب بزرگ)

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در بازدید از مناطق پدافندی جنوب شرق کشور، توان رزم و آمادگی دفاعی یگان های پدافندی مستقر در جزائر سه گانه(سیری، بوموسی و تنب بزرگ) را مورد ارزیابی قرار داد.

پنج‌شنبه, 09 فروردین 1403 مدیریت
بلند همتی و اتکاء به توان داخلی از مؤلفه های شاخص پدافند هوایی است
داخلی

بلند همتی و اتکاء به توان داخلی از مؤلفه های شاخص پدافند هوایی است

آیت الله کعبی با بیان اینکه امنیت مرزهای هوایی کشورمان با تلاش جهادی و شبانه روزی کارکنان پدافند هوایی تضمین شده است، گفت: بلند همتی و اتکاء به توان داخلی از مؤلفه های شاخص پدافند هوایی است.

پنج‌شنبه, 09 فروردین 1403 مدیریت