فرهنگی

اخلاص؛ ویژگی برجسته شهید صیاد شیرازی

اخلاص؛ ویژگی برجسته شهید صیاد شیرازی

به گزارش روابط عمومی نیروی پدافند هوایی، مراسم بزرگداشت شهید سپهبد صیاد شیرازی در منطقه پدافند هوایی مرکزی برگزار شد.

رئیس عقیدتی سیاسی منطقه پدافند هوایی مرکزی، گفت: اخلاص، ویژگی برجسته شهید صیاد شیرازی است که باید الگوی رفتاری این شخصیت کم نظیر در وجود سایرین نهادینه شود.

وی افزود:  این شهید والامقام تمام عمر خود را وقف دین و کشور خود کرد و  همین اخلاص در عملکرد و رفتار،  او را به یک شخصیت کم نظیر در تاریخ معاصر تبدیل کرده است.