داخلی

امیر سرتیپ الهامی:پیشرفت پدافند هوایی مرهون اعتماد به جوانان و اتکا به تجربه پیشکسوتان است

امیر سرتیپ الهامی:پیشرفت پدافند هوایی مرهون اعتماد به جوانان و اتکا به تجربه پیشکسوتان است

جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش در دیدار با امیرسرتیپ دوم خلبان رضا یوسفی، گفت: پیشرفت امروز مجموعه نیروی پدافند و هوایی ارتش نتیجه اعتماد به نسل جوان و با انگیزه و بهره بردن از تجارب پیشکسوتان است.

به گزارش روابط عمومی ارتش، امیرسرتیپ عليرضا الهامی جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش در ادامه بازدید از مناطق پدافندی شمال غرب کشور با امیرسرتیپ دوم خلبان رضا یوسفی فرمانده پایگاه شهید فکوری تبریز دیدار کرد.

جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش در این دیدار، گفت: پیشرفت امروز مجموعه نیروی پدافند و هوایی ارتش نتیجه اعتماد به نسل جوان و با انگیزه و بهره بردن از دانش و تجارب پیشکسوتان است.

امیر سرتیپ الهامی با بیان اینکه بخش بزرگی از رشد و تعالی مجموعه نیروی پدافند و هوایی ارتش نتیجه هم افزایی و  تبادل دانش بخش های مختلف نیروهای مسلح بویژه در ارتش است، ابراز کرد: افزایش توان پهپادی و جنگالی کشورمان در عرصه بین المللی ماحصل هم اندیشی و کوشش شبانه روزی مهندسان و متخصصان فنی ارتش است.

فرمانده پایگاه هوایی شهید فکوری تبریز نیز با بیان اینکه در آینده نزدیک شاهد تجهیز نیروی هوایی به پیشرفته ترین تجهیزات آفندی خواهیم بود، ابراز کرد: حفظ منافع ملی، افزایش امنیت و ارتقای قدرت بازدارندگی همواره مورد توجه است و لحظه ای هم توقف ندارد.

امیرسرتیپ دوم خلبان یوسفی با اشاره به دستاوردها و توانمندی های دو دهه اخیر مجموعه پدافند و نیروی هوایی ارتش، خاطرنشان کرد: در برهه کنونی جمله (ما می‌توانیم) با نقش ارزنده، تعهد و کوشش شبانه روزی جوانان این مرز و بوم در مراکز علمی، آموزشی، دانشگاه ها و بویژه در بطن نیروهای مسلح به (توانستیم) تبدیل شده است.