داخلی

بازدید دانشجویان دافوس از منطقه پدافند هوایی جنوب غرب ارتش

بازدید دانشجویان دافوس از منطقه پدافند هوایی جنوب غرب ارتش
 دانشجویان دوره سی و چهار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش با حضور در منطقه پدافند هوایی جنوب غرب ارتش از قسمت‌های مختلف این منطقه پدافندی و سایت‌های تابعه بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی ارتش، دانشجویان دوره سی و چهار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش با حضور در منطقه پدافند هوایی جنوب غرب ارتش از قسمت‌های مختلف این منطقه پدافندی و سایت‌های تابعه بازدید کردند.
امیر سرتیپ دوم سعید امیری فرمانده منطقه پدافند هوایی جنوب غرب در این دیدار گفت: نیروی پدافند هوایی ارتش با مد نظر قرار دادن منویات مقام عظمای ولایت در جهت ارتقای سامانه های دفاعی، گام های مؤثری برداشته که این مهم محصول تلاش مجاهدانه فرزندان این مرز و بوم است.
وی در ادامه از وجود تخصص و تعهد در این نیرو به عنوان دو اصل ضروی و بی بدیل یاد کرد و افزود: تلفیق تخصص و تعهد در نیروی انسانی، یگانه راه ارتقای کمی و کیفی سامانه‌های دفاعی و پدافندی است.