داخلی

بازدید دانشجویان دافوس از گروه پدافند هوایی شهید ملکی آبدانان

بازدید دانشجویان دافوس از گروه پدافند هوایی شهید ملکی آبدانان
 دانشجویان دوره سی و چهار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش با حضور در مناطق غرب از قسمت های مختلف گروه پدافند هوایی شهید ملکی آبدانان بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی ارتش، دانشجویان دوره سی و چهار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش با حضور در گروه پدافند هوایی شهید ملکی آبدانان ضمن شناسایی مأموریت‌های این گروه پدافندی از قابلیت‌ها و توانمندی‌ها آن بازدید کردند.
سرهنگ حسین خدادادی  فرمانده گروه  پدافند هوایی شهید ملکی آبدانان در این دیدار اظهار کرد: پدافند هوایی یک نیروی مقتدر نظامی است که با بکارگیری انواع سامانه‌های پیشرفته دفاعی بصورت شبانه روز مشغول پاسداری از آسمان و مرزهای هوایی کشور است.
وی افزود: پدافندهوایی ارتش با استفاده از نیروهای جوان متخصص و متعهد و بکارگیری بروزترین سلاح ها و سیستم‌های هوشمند و الکترونیکی مسئولیت حراست از مرزهای هوایی کشور را بر عهده دارد و با آمادگی کامل تمامی تحرکات دشمن را رصد می‌کند.