فرهنگی

برپایی ضیافت افطاری ۱۲۰۰ نفری توسط منطقه پدافندهوایی شمال غرب

برپایی ضیافت افطاری ۱۲۰۰ نفری توسط منطقه پدافندهوایی شمال غرب

به گزارش روابط عمومی نیروی پدافند هوایی ارتش، همزمان با ایام پایانی ماه پرخیرو برکت رمضان،  مراسم ضیافت افطاری ۱۲۰۰ نفری با حضور مسئولان،کارکنان و خانواده های منطقه پدافندهوایی شمال غرب ارتش برگزار شد.