داخلی

خود اتکایی، بارزترین مؤلفه پیشرفت در عرصه پدافندی است

خود اتکایی، بارزترین مؤلفه پیشرفت در عرصه پدافندی است

به گزارش روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ دوم ستاد سعید امیری، فرمانده منطقه پدافند هوایی جنوب غرب در جمع کارکنان پایور این منطقه پدافندی، گفت: امنیت مرزهای خاکی ، آبی و هوایی این مرز و بوم، مرهون رشادت و دلاور مردی فرزندان ملت در مجموعه ارتش و نیروهای مسلح است که غیرتمندانه پای عهد خود ایستاده اند.

امیرسرتیپ دوم امیری، گفت: خوداتکایی و تکیه بر ظرفیت های داخلی بارزترین مولفه در پیشرفت پدافند هوایی است و یقینا نقش بسزایی در ارتقاء و چابک سازی سامانه های پدافندی دارد.

وی با تاکید بر نقش نیروی انسانی کارآمد و با ذکاوت در اقتدار نظامی، خاطر نشان کرد: تجربه نشان داده که نیروی انسانی اصلی ترین عنصری است که با همت و عزم خود می تواند معادلات جهانی را بر هم زده و محاسبات بدخواهان و دشمنان را به چالش بکشد.