داخلی

دریافت گواهینامه ایزو 9001 توسط منطقه پدافند هوایی شمال شرق ارتش

دریافت گواهینامه ایزو 9001 توسط منطقه پدافند هوایی شمال شرق ارتش

به گزارش روابط عمومی نیروی پدافند هوایی، رستوران ثامن الحجج منطقه پدافند هوایی شمال شرق موفق به دریافت گواهینامه ایزو 9001 شد. 

گواهینامه ایزو مدرکی معتبر جهت تایید روند پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو و همچنین تایید ممیزی است.