فرهنگی

طرح فرهنگی حلقه‌های محبت و معرفت در منطقه پدافند هوایی جنوب شرق برگزار شد

طرح فرهنگی حلقه‌های محبت و معرفت در منطقه پدافند هوایی جنوب شرق برگزار شد

اولین دوره طرح فرهنگی "حلقه‌های محبت و معرفت" ویژه سربازان و کارکنان وظیفه منطقه پدافند هوایی جنوب شرق در سال ۱۴۰3 با حضور معاونین اداره عقیدتی سیاسی نیروی پدافند هوایی و در قرارگاه سربازی منطقه جنوب شرق برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی نیروی پدافند هوایی ارتش، حلقه های محبت و معرفت یکی از برنامه‌های اثربخش فرهنگی است که بعد مردمی و معنوی روحانیت را به زیباترین وجه ممکن به تصویر می کشد.
مهمترین کارکرد طرح فرهنگی حلقه های محبت و معرفت، "محبت" است. در حقیقت هدف این است که کارکنان وظیفه بتوانند حرف‌های خود را به صورت روشن و بدون دغدغه با روحانیون مطرح کنند و روحانیون پاسخگوی سوالات و شبهات مطرح شده از سوی سربازان باشند.