داخلی

نیروی انسانی تلاش گر و تجهیزات بومی پیشرفته، دو مولفه برتر ساز پدافند هوایی است

نیروی انسانی تلاش گر و تجهیزات بومی پیشرفته، دو مولفه برتر ساز پدافند هوایی است
امیر سرتیپ دوم کلهری گفت: نیروی انسانی تلاشگر و تجهیزات بومی پیشرفته، دو مولفه برتر ساز پدافند هوایی ارتش است که موجب افزایش قدرت بازدارندگی کشورمان شده است.
به گزارش روابط عمومی ارتش، امیرسرتیپ دوم رضا کلهری فرمانده منطقه پدافند هوایی جنوب در جمع فرماندهان و کارکنان این منطقه پدافندی گفت: مسیری که امروز کارکنان پدافند هوایی طی می کنند، همان راهی است که رزمندگان دفاع مقدس برای دفاع از امنیت و آرامش خاطر هموطنانمان طی کرده اند؛ دستاورد دفاع مقدس عزت و اقتدار ایران اسلامی است که باید با بصیرت علمی و عملی به نسل جوان منتقل شود
وی تاکید کرد: نیروی انسانی تلاشگر و تجهیزات بومی پیشرفته، دو مولفه برتر ساز پدافند ارتش است که موجب اقتدار و افزایش قدرت بازدارندگی کشورمان شده است.