داخلی

پدافند در حوزه فاوا متناسب با تهدیدات دشمن در حال توسعه است

پدافند در حوزه فاوا متناسب با تهدیدات دشمن در حال توسعه است
امیر سرتیپ الهامی گفت: پدافند هوایی ارتش در حوزه فاوا ( فناوری اطلاعات و ارتباطات) متناسب با تهدیدات دشمن در حال رشد و توسعه است.
به گزارش روابط عمومی نیروی پدافند هوایی امیرسرتیپ عليرضا الهامی جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش با فرماندهان و  کارکنان فاوا این نیرو دیدار و بر استفاده از تمامی بسترها و ظرفیت‌ها در راستای ارتقا حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرد.
امیر سرتیپ الهامی گفت: پدافند هوایی ارتش در حوزه فاوا ( فناوری اطلاعات و ارتباطات) متناسب با تهدیدات دشمن در حال رشد و کارآمدی است.
وی با بیان اینکه امروز در جنگ ترکیبی و همه جانبه با دشمنان هستیم و یقینا دشمنان به دنبال جنگ فرسایشی نیستند و عملیات قاطع و سریع را دستور کار دارند اظهار داشت: ایجاد ظرفیت لازم در نیروی انسانی و تجهیزات در جهت واکنش سریع و بموقع در برابر دشمن امری مهم و حائز اهمیت است.
جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش افزود: با توجه به پیشرفت تجهیزات نوین آفندی و وجود اهداف دور ایستا، حیطه مسولیت ها و وظیفه کارکنان متخصص فاوا سنگین تر شده که باید با دانش روز، آموزش های منسجم، هدف مند و به روز در این عرصه حاضر شویم تا دچار شکست و لطمه نشویم.
امیر سرتیپ الهامی خاطرنشان کرد: پیشرفت پدافند در صنعت دفاعی و علوم پدافندی چشمگیر است و در برهه کنونی بر پژوهش محور بودن مراکز علمی و آموزشی این نیرو و تبادل دانش با سایر مراکز علمی تحقیقاتی و دانشگاهی تاکید کرد.