فرهنگی

کتاب درس آموخته هایی از فرمانده رونمایی شد

کتاب درس آموخته هایی از فرمانده رونمایی شد

درحاشیه برگزاری بیست و نهمین سالگرد شهادت شهید سرلشکر منصور ستاری دردانشگاه هوایی شهیدستاری، کتاب درس آموخته هایی از فرمانده، تالیف مشترک رضا جهانفر، ناصر عسکری و اصغر محمدی فاتح، رونمایی شد

 این کتاب در 5 فصل به تجربه نگاری عملکرد شهید ستاری در حوزه مدیریت دانش پرداخته است. تبیین و تحلیل برخی دیدگاه‌های شهید ستاری در حوزه مدیریت دانش و فناوری، واکاوی نوآوری‌ها و رهبری نوآورانه شهید ستاری، نقش مدیریت دانش، در اعتلای سازمان‌ها، از عمده مطالبی است که دراین کتاب به آنها پرداخته شده است.

ویراستاری کتاب درس آموخته هایی از فرمانده توسط فهیمه کرمی به انجام رسیده است.