اخبار سربازی

سربازان متأهل‌ چند ماه کسر خدمت می‌گیرند؟

سربازان متأهل‌ چند ماه کسر خدمت می‌گیرند؟

به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، کارکنان وظیفه متأهل حین خدمت که واجد شرایط معافیت نیستند از کسری مدت خدمت سربازی بهره‌مند می‌شوند.

بدین صورت که سربازان وظیفه حین خدمت علاوه بر کاهش ۲ ماهه سربازی به ازای تأهل، می‌توانند از ۳ ماه کسرخدمت برای فرزند اول، ۴ ماه کسرخدمت برای فرزند دوم و ۵ ماه کسرخدمت برای فرزند سوم بهره‌مند شوند.

اگرچه طبق قانون تمامی سربازان وظیفه حین خدمت که دارای 4 فرزند و بیشتر هستند بدون شرط سنی و سربازان وظیفه دارای 3 فرزند به شرط داشتن حداقل 40 سال تمام از انجام خدمت دوره ضرورت سربازی معاف می‌شوند.

پایان پیام/‌