داخلی

بازدید امیرسرتیپ الهامی از منطقه پدافند هوایی جنوب شرق ارتش

بازدید امیرسرتیپ الهامی از منطقه پدافند هوایی جنوب شرق ارتش
جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش از بخشهای مختلف منطقه پدافند هوایی جنوب شرق ارتش بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی ارتش، امیرسرتیپ عليرضا الهامی جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش با حضور در منطقه پدافند هوایی جنوب شرق ارتش ضمن بازدید از بخشهای مختلف، توان رزم و آمادگی دفاعی این منطقه پدافندی را مورد ارزیابی قرار داد.
وی در جمع فرماندهان و کارکنان این یگان پدافندی با بیان اینکه پدافند هوایی ارتش در زمینه طراحی و تولید سامانههای پدافندی رشد چشمگیری دارد، اظهار داشت: تولید موشک های دوربرد و دقیق پدافند هوایی تهدیدی جدی برای دشمنان محسوب میشود
جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش، تاکید کرد: توانمندی سامانه های موشکی و راداری یکی از مهمترین محورهای راهبرد نظامی کشورمان برای مقابله با تهدیدات احتمالی دشمنان هست و یقینا هرگونه نقض حریم هوایی کشورمان پیامدهای سنگینی در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه پیشرفتهترین سامانههای راداری و موشکی با برد بیش از ۳۰۰ کیلومتر و رصد بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر در چرخه عملیاتی مناطق و گروه های پدافندی قرار دارد، خاطرنشان کرد: ارتقای تجهیزات پدافندی در راستای حفظ منافع ملی و قدرت بازدارندگی با جدیت دنبال میشود.