داخلی

فرمانده نیروی هوایی ارتش با فرمانده منطقه پدافند هوایی شهید عبدالرضا بوشهریان دیدار کرد.

فرمانده نیروی هوایی ارتش با فرمانده منطقه پدافند هوایی شهید عبدالرضا بوشهریان دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش در حاشیه بازدید از پایگاه شهیدیاسینی بوشهر، با امیر سرتیپ دوم رضا کلهری فرمانده پدافند هوایی شهید عبدالرضا بوشهریان دیدار کرد.
وی دراین دیدار، گفت: پدافند هوایی ارتش در هر عرصه ای موثر و تعیین کننده بوده و سرافرازانه از عهده ماموریت های محوله برآمده است.
امیر سرتیپ خلبان واحدی در ادامه افزود: بی شک تعامل و همکاری‌های ارزشمند نیروهای مسلح، موجب ارتقاء توان رزم و سدی در مقابل نفوذ دشمن خواهد بود و طی سالیان، این همکاری به صورت گسترده وجود داشته است.