بین الملل

نقشه خطرناک آمریکا برای مسلح کردن اقلیم کردستان عراق

نقشه خطرناک آمریکا برای مسلح کردن اقلیم کردستان عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، با وجود آنکه آمریکا با اعطای سلاح به عراق مخالفت می‌کند، اما اخیراً با فروش سلاح به اقلیم کردستان عراق در توافقی به دور از چشمان دولت بغداد و در تضاد با قوانین بین المللی و عرف‌های دیپلماتیک، موافقت کرده است.

«جاسم الموسوی» یکی از نمایندگان پارلمان عراق تاکید کرد: تصمیم آمریکا مبنی بر مسلح کردن نیروهای پیشمرگ و فروش سلاح‌های دفاع هوایی به آنها، نقض قوانین بین المللی به شمار می‌رود و هیچکدام از گروه‌های داخلی حق ندارند با دیگر کشورها به صورت مستقیم و به دور از اطلاع و حضور دولت مرکزی، تعامل داشته باشند.

وی افزود: دولت عراق باید برای توقف این اقدام آمریکا از طریق کانال‌های دیپلماتیک وارد عمل شود. مسلح کردن اقلیم کردستان عراق به مثابه مداخله در امور داخلی عراق از سوی آمریکا به شمار می‌رود.

الموسوی تصریح کرد: ما برای مطرح کردن این موضوع در نهادهای سیاسی ذی ربط برای دستیابی به یک موضع یکپارچه علیه این توافق میان آمریکا و اقلیم کردستان تلاش می‌کنیم.

«عباس المالکی» عضو ائتلاف دولت قانون عراق نیز تاکید کرد: ارتباط آمریکا با اربیل به صورت مستقل از دولت مرکزی عراق، باعث تشدید شکاف داخلی در این کشور می‌شود. آمریکا از طریق موافقت با فروش سلاح‌های دفاع هوایی به اربیل، حاکمیت عراق را نقض کرده است.

وی اضافه کرد: چنین اقدامی بدون در نظر گرفتن دولت مرکزی عراق، باعث از بین رفتن ثبات کشور می‌شود. واشنگتن تلاش دارد استقلال عراق و امنیت داخلی این کشور را هدف قرار دهد.

المالکی تصریح کرد: همکاری آمریکا با جریان‌های داخلی محلی بدون در جریان گذاشتن دولت مرکزی، باعث می‌شود اوضاع داخلی عراق به سمت شکاف‌ها و اختلافات بیشتر حرکت کند. اگر عراق تصمیم بگیرد گروه‌های داخلی آمریکا را با سلاح‌های مختلف تقویت کند، آیا واشنگتن این مسأله را می‌پذیرد؟

وی بیان کرد: آمریکا باید به حاکمیت ملت‌ها و کشورها بر اساس قوانین بین المللی احترام گذاشته و در تعاملات خود با جریان‌های داخلی، از طریق دولت مرکزی عراق عمل کند.

«عقیل الطائی» کارشناس امنیتی و نظامی عراق نیز در این خصوص تاکید کرد: آمریکا قصد دارد با ارائه سلاح‌های دفاع هوایی، نیروهای پیشمرگ را تقویت کند تا علیه دولت مرکزی اقدام کنند. چطور است که آمریکا به عراق سلاح نمی‌دهد اما در مقابل، دست به چنین کاری می‌زند.

وی اضافه کرد: این اقدام آمریکا، برای عراق بسیار خطرناک است و دولت و پارلمان عراق باید موضع محکمی در قبال این حرکت واشنگتن اتخاذ کنند.