امیر سرتیپ شهرام: بُرد باور 373 با کمترین هزینه به بیش از 300 کیلومتر رسید/ این سامانه موشکی در برخی حوزه‌ها نسبت به S-۴۰۰ برتری دارد
داخلی

امیر سرتیپ شهرام: بُرد باور 373 با کمترین هزینه به بیش از 300 کیلومتر رسید/ این سامانه موشکی در برخی حوزه‌ها نسبت به S-۴۰۰ برتری دارد

رئیس گروه مشاوران وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به ویژگی‌های سامانه پدافند هوایی برد بلند باور 373 گفت: با کمترین هزینه برد باور 373 به بیش از 300 کیلومتر رسید

دوشنبه, 22 اسفند 1401 مدیریت