داخلی

بازدید امیرسرتیپ دوم پرویز از مواضع و سایت های پدافندی شرق کشور

بازدید امیرسرتیپ دوم پرویز از مواضع و سایت های پدافندی شرق کشور
فرمانده منطقه پدافند هوایی شرق با حضور در مواضع و سایت های این یگان پدافندی، توان رزم و آمادگی دفاعی این یگان و میزان پیشرفت پروژه های پدافندی را ارزیابی کرد.
به گزارش روابط عمومی ارتش، امیرسرتیپ دوم ارسلان پرویز فرمانده منطقه پدافند هوایی شرق ارتش از مواضع و سایت های تابعه این یگان پدافندی بازدید و میزان پیشرفت پروژه های پدافندی‌، توان رزم و آمادگی دفاعی این یگان را مورد ارزیابی قرار داد.
امیر سرتیپ دوم ارسلان پرویز در جمع کارکنان سایت گناباد با بیان اینکه امروز نیروهای مسلح به ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران با هوشیاری از مرزهای کشور مراقبت می‌کنند، افزود:  فرزندان ملت در مجموعه پدافند هوایی شبانه روزی در صیانت از آسمان امن کشورمان در تلاشند و تمامی تحرکات را بصورت لحظه ای رصد می کنند.