داخلی

برگزاری همایش کوه‍پیمایی کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

برگزاری همایش کوه‍پیمایی کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

 همایش کوه‍پیمایی کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با حضور امیر سرتیپ اکرمینیا معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به میزبانی اداره عقیدتی سیاسی نیروی پدافند هوایی ارتش در ارتفاعات سرخه‌حصار تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ارتش، به مناسبت سالروز نیروی پدافندهوایی،  همایش کوه‍پیمایی با حضور امیر سرتیپ اکرمی‌نیا معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و بیبش از صد نفر از کارکنان این سازمان و ادارات تابعه به میزبانی اداره عقیدتی سیاسی نیروی پدافند هوایی ارتش در ارتفاعات سرخه‌حصار تهران انجام شد.
برنامه کوهپیمایی کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی در راستای اجرای طرح نشاط و افزایش سطح آمادگی جسمانی، سلامتی و افزایش روحیه کارکنان به صورت ماهیانه برگزار می‌شود.