داخلی

در دیدار سربازان وظیفه مرکز آموزش سمنان با امیرسرتیپ صباحی فرد مطرح شد؛

در دیدار سربازان وظیفه مرکز آموزش سمنان با امیرسرتیپ صباحی فرد مطرح شد؛
لزوم تکریم شان و منزلت کارکنان وظیفه/ نیروی انسانی متخصص موجب ارتقا توان رزمی می شود/ راهبرد ارتش ارج نهادن به قشر سرباز و خوشایند سازی محیط خدمتی است
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه نیروی انسانی وظیفه بخش بزرگی از امنیت و اقتدار آفرینی نیروهای مسلح کشورمان را عهده دار است، گفت: لزوم تکریم شان و منزلت کارکنان وظیفه از اساسی ترین منشور اخلاقی دوران خدمت سربازی است که باید توسط فرماندهان و مسئولان با جدیت اجرا شود.
به گزارش روابط عمومی ارتش، امیرسرتیپ عليرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با حضور در مرکز آموزش وظیفه پدافند هوایی سمنان ضمن ارزیابی توان رزم و آمادگی دفاعی گروه سمنان، با کارکنان وظیفه این مرکز آموزش دیدار کرد.
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، با بیان اینکه نیروی انسانی وظیفه بخش بزرگی از امنیت و اقتدار آفرینی نیروهای مسلح کشورمان را عهده دار است، گفت: لزوم تکریم شان و منزلت کارکنان وظیفه از اساسی ترین منشور اخلاقی دوران خدمت سربازی است که باید توسط فرماندهان و مسئولان با جدیت اجرا شود.
امیرسرتیپ صباحی فرد با تاکید بر اجرای دقیق طرح مهارت آموزی و کارآفرینی کارکنان وظیفه، اظهار داشت: نیروی پدافند هوایی ارتش همواره از طرح ها و ایده های خلاقانه کارکنان وظیفه بویژه در زمینه علوم پدافندی، فنی و مهندسی استقبال می کند.
وی، تاکید کرد: راهبرد ارتش ارج نهادن به قشر سرباز و خوشایند سازی محیط خدمتی است.