داخلی

اقتدار پدافند هوایی ارتش در حراست از مرزهای هوایی کشورمان بی بدیل است/آرامش و آسودگی خاطر هموطنانمان در اولویت قرار داد

اقتدار پدافند هوایی ارتش در حراست از مرزهای هوایی کشورمان بی بدیل است/آرامش و آسودگی خاطر هموطنانمان در اولویت قرار داد
امیرسرتیپ دوم خلیل آبادی، گفت: با تجهیز پدافند هوایی ارتش به پیشرفته ترین سامانه های راداری و موشکی شاهد اقتداری بی بدیل در حراست از مرزهای هوایی کشورمان هستیم.
به گزارش روابط عمومی ارتش، امیرسرتیپ دوم خلیل آبادی جانشین منطقه پدافند هوایی شمال شرق ارتش در جمع کارکنان این منطقه پدافندی اظهار داشت: با تجهیز پدافند هوایی ارتش به پیشرفته ترین سامانه های راداری و موشکی شاهد اقتداری بی بدیل در حراست از مرزهای هوایی کشورمان هستیم که اعترافات بیگانگان به قدرت برتر پدافند را بدنبال داشته است.
امیرسرتیپ دوم خلیل آبادی با تاکید بر اینکه تلاش و پشتکار نیروهای مسلح آرامش و امنیت امروز کشورمان را بوجود آورده است، تصریح کرد: آرامش و آسودگی خاطر هموطنانمان در اولویت تمامی امور قرار داد و لحظه ای توقف ندارد.