فرهنگی

پیشرفت علمی و ارتقا معنویت دو مولفه اثر گذار در بازدارندگی دفاعی

پیشرفت علمی و ارتقا معنویت دو مولفه اثر گذار در بازدارندگی دفاعی

به گزارش روابط عمومی نیروی پدافند هوایی محفل انس با قرآن و ضیافت افطاری با حضور امیر سرتیپ دوم هوشمند فرمانده منطقه پدافند هوایی جنوب شرق در سایت پالایشگاه خلیج فارس این یگان پدافندی برگزار شد.

وی در حاشیه برگزاری این محفل، گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با ارتقا معنویت در کنار قدرت نظامی توانسته اند متخاصمان را به زانو در آورند که دشمنان نظام اسلامی ناگزیر شده اند به ترور و انجام عملیات کوردلانه دست بزنند.

امیر سرتیپ دوم هوشمند، گفت: پیشرفت علمی و ارتقا معنویت دو مولفه اثر گذار در بازدارندگی دفاعی است که یقینا محاسبات دشمنان را دچار اختلال می کند.

فرمانده منطقه پدافند هوایی جنوب شرق افزود: توسل و توکل به درگاه خداوند متعال باید مداوم و همیشگی باشد نه فقط در ماه مبارک رمضان، آن وقت است که تاثیر معنویت را در زندگیمان به صورت چشمگیر خواهیم دید.